Počátky práce Jednoty bratrské v Liberci sahají až do roku 1897. Složité nacionální poměry vedli ve dvacátých letech k rozdělení práce na německou a českou. Druhá světová válka však donutila Čechy odejít před válkou a Němce po válce. Práce sboru byla přesto obnovena prvním shromážděním již 17. června 1945. Sbor se začal nově organizovat. Vzestup komunistického režimu však jeho větší rozvoj výrazně omezoval. Většinu této doby vedl sbor bratr Josef Votrubec a prošel se sborem obdobími útlumu, vzestupu i stagnace. Příchodu občanské svobody se však již nedočkal. V roce 1987 uvolněné místo převzal bratr Evald Rucký.

Po sametové revoluci došlo k prudkému rozmachu práce sboru ve všech oblastech. Po dlouhém období duchovního hladu hledalo svou cestu k Bohu mnoho lidí. Sbor se několikanásobně rozrostl, vznikly skupiny v Chrastavě, Hrádku n.N., Frýdlantu, Hejnicích..., ze kterých postupně vznikly samostatné sbory. Součástí tohoto pohybu byly všechny generace, od dětí, mládeže, mladé rodiny až po seniory. Společnost byla otevřená a měla mnoho potřeb. Proto sbor postupně založil řadu dalších organizací, z nichž nejvýznamnější jsou:

Křesťanská základní a mateřská škola J.A.Komenského (1992) - podílela si na výchově již 3 generací žáků. Od roku 2014 je pod patronací sboru v Růžodole. 

Nadace EURONISA (1995) - z výnosů nadačního jmění a benefičních akcí podporuje různé neziskové projekty v regionu, především v oblasti sociální, vzdělávací a komunitní.

Maják, o.p.s. (1999) - zajišťuje programy primární prevence na školách, provozuje sociální služby zaměřené na mládež a rodiny (v Liberci nízkoprahový klub Zapes)

Komunitní centrum Konopná (2008) - areál v Ruprechticích zakoupený od města Liberec. Od roku 2014 je pod patronací sboru v Ruprechticích. Více o něm na celých těchto stránkách!

Rodinná centra (2009) - v Ruprechticích je to RC Zvoneček. Dále to jsou Knoflík (Růžodol) a Mozaika (Vratislavice n.N.), které jsou od roku 2014 pod patronací samostatných sborů v těchto regionech.

Středisko volného času Narnie (2012) - zajišťuje provoz volnočasových klubů pro děti. Hlavní patronaci nese od roku 2014 sbor v Růžodole, kde také Narnie sídlí. Pod hlavičkou Narnie pracuje v Ruprechticích také několik klubů, viz více na samostatné stránce.

Toto jsou jen hlavní aktivity, ve skutečnosti jich bylo a je mnohem více. Jak se tak práce sboru rozrůstala, vyvstala v roce 2014 nutnost původní jediný liberecký sbor rozdělit na menší a efektivnější jednotky. Vznikly místní sbory v Ruprechticích (formálně právní nástupce původního libereckého sboru), Růžodole a Vratislavicích n.N. Společně se nadále podporujeme, vypomáháme si v různých aktivitách a sdílíme vizi pro naše město, každý sbor však samostatně spravuje svůj díl služby.