RC Zvoneček nabízí rodičům a dětem možnost aktivně trávit volný čas v bezpečném a útulném prostředí klubu (nekuřácký prostor s jasnými pravidly a hranicemi upravený pro pobyt malých dětí), růst v kolektivu dalších dětí, přirozený pobyt mezi vrstevníky a nácvik mimo-rodinných sociálních kontaktů. Pro návštěvníky je místem k navazování nových vztahů, odpočinku, výměně zkušeností a inspirace.

Zvoneček je otevřen pro všechny rodiče, maminky na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti předškolního věku. K dispozici je herna a společenská místnost, kde se rodiče a děti společně scházejí.

Program RC funguje celoročně. V rámci setkání je vždy pro děti připravený krátký interaktivní program, uzpůsobený jejich věku. Jedná se zejména o výtvarné a pohybové programy, které rozvíjejí zábavnou formou jejich dovednosti, motorický rozvoj a tělesnou zdatnost. V rámci hudebních programů děti zpívají jednoduché písničky, které samy doprovází na dětské hudební nástroje, učí se tak rytmu, pohybu a hudební nauce. Svoji představivost a fantazii si děti procvičují při společných divadelních představeních a pohádkách. V letních měsících je využívána přilehlá zahrada k pobytu venku na houpačkách a pískovišti.

Ve školním roce 2020/21 předpokládáme, že dopolední setkání pro maminky s malými dětmi se budou konat v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00. Pravidelný provoz by měl začít od 6.10. 2020, provoz klubu může být upraven podle aktuální epidemiologické situace. Za příznivého počasí se budeme snažit být co nejvíce venku.

Harmonogram zájmových klubů pro předškoláky a školáky pro školní rok 2020/21:

Klub Hopík (děti 5–9let) - v pondělí od 16.00-17.00 na Velkém sále. Více informací zde.

Klub Ještěrky (1.–5. třída) - v úterý od 16.30-18.00 v prostorách RC Zvoneček. Více informací zde.

Klub Tkanička (děti 4–6let) - ve čtvrtek od 16.30-18.00 v prostorách RC Zvoneček. Více informací zde.

V době klubů je pro rodiče k dispozici posezení v přilehlé kavárně včetně herny pro menší sourozence.

RC Zvoneček je podpořeno od Statutárního města Liberec.